Direct contact? Bel: +31 (0)85 081 70 50 of mail: info@kuypbaar.nl

Jeugdrecht

Jeugd(straf)recht is een specialisatie binnen het strafrecht, waarvoor advocaten afzonderlijk geaccrediteerd moeten te zijn. Binnen ons kantoor worden minderjarigen bijgestaan door de mrs. Kuyp, Veldheer en Hullegie.

In de meeste gevallen is de bijstand aan een minderjarige kosteloos.

Het jeugdstrafrecht onderscheidt zich van het reguliere strafrecht, doordat het pedagogische karakter van het recht voorop dient te staan. Het is niet de bedoeling een kind pijn te doen. Het is de bedoeling dat een kind leert van een gemaakte fout.

jeugd_strafrecht_bureau_haltGelijk aan het reguliere strafrecht moet natuurlijk wel komen vast te staan dát een kind een fout heeft gemaakt. In de drang naar een pedagogische tik vergeten politie en de officier van justitie nog wel eens dat om tot een veroordeling te komen ook daadwerkelijk het wettig en overtuigend bewijs moet worden geleverd, dat het kind een bepaald feit heeft begaan. Daar begint een goede verdediging.

Mocht het bewijs er zijn, dan moet nog ruim voor een zitting worden gezocht naar een passende oplossing, een goed alternatief. Kennis van de lokale ‘markt van alternatieven’ is dan een must. Over deze kennis beschikken onze advocaten als geen ander. Het doel is altijd uw kind onbeschadigd door de procedure te begeleiden. Waar mogelijk moeten stage- of carrièremogelijkheden niet worden gedwarsboomd door een ‘strafblad’.

Uitgenodigd voor verhoor?

Waar voorheen ook kinderen geregeld werden aangehouden en opgehouden voor verhoor in een politiecel, merken we dat de politie tegenwoordig meer en meer kiest voor een andere aanpak. Het kind (en de ouders) worden door middel van een brief uitgenodigd voor een verhoor als verdachte. Een dergelijk verhoor is niet vrijblijvend en ook niet zonder risico's. Verschijnt uw kind niet, dan kan de officier van justitie alsnog beslissen dat uw kind (bijvoorbeeld in de klas) wordt aangehouden en tijdelijk wordt opgesloten in een cel. Het verhoor is ook niet zonder risico's.  Hoewel kinderen soms volwassen lijken in de keuzes die zij maken en in de vrienden die zij kiezen, zijn ze dat niet. Kinderen overschatten zichzelf soms. Het verhoor van een minderjarige kan als bewijs tegen hem/haar worden gebruikt in een strafzaak die volgt. Een veroordeling levert niet enkel een straf op, maar kan ook consequenties hebben voor bijvoorbeeld de mogelijkheden voor het lopen van stages, of het vinden van werk later.

Het is dus van belang u en uw kind goed te laten adviseren en begeleiden in geval van een verdenking.