Direct contact? Bel: +31 (0)85 081 70 50 of mail: info@kuypbaar.nl

HomeBestuursrechtInformatieverzoeken

Informatieverzoeken

Het doen van informatieverzoeken bij overheidsinstanties valt ook onder het bestuursrecht. U kunt daarbij denken aan verzoeken tot informatie in het kader van de Wet open overheid (Woo), als u informatie wilt hebben over een bepaald onderwerp of een bepaald dossier. Het kan natuurlijk ook zijn dat u wilt weten welke informatie de overheid over u of uw bedrijven heeft opgeslagen of verwerkt.

Verzoek tot inzage informatie

De redenen om informatie op te vragen kunnen zeer divers zijn. 

Dient u in de toekomst bijvoorbeeld een Bibob-toetsing te ondergaan, maar bent u er niet zeker van of er nog negatieve registraties op uw naam staan? Of wordt u geconfronteerd met het optreden van handhavingsdiensten en wilt u weten of daar een bijzondere reden achter schuilt? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om aan informatie te komen. 

Recht op inzage van uw persoonsgegevens

U heeft als burger in Nederland verschillende rechten om controle over uw eigen persoonsgegevens te houden. Een van deze rechten betreft het recht op inzage van uw persoonsgegevens die door een instantie worden verwerkt. Inzage in deze verwerking kan van belang zijn, aangezien uw persoonsgegevens in sommige gevallen gewijzigd kunnen worden, dan wel kunnen worden verwijderd, als u bijvoorbeeld meent dat de registratie niet juist is. Daarnaast kan tegen de verwerking bezwaar gemaakt worden.

Kuyp Baar Advocaten kan door middel van een zogenaamd AVG-verzoek informatie opvragen over uw persoonsgegevens die verwerkt zijn. Op deze manier kunt u ook nagaan of verschillende overheidsinstanties uw gegevens onderling hebben gedeeld en wat zij over u geregistreerd hebben. Bij ieder overheidsorgaan dat gegevens van u verwerkt of waarvan u denkt dat gegevens worden verwerkt, kan een dergelijk verzoek worden ingediend. Na ontvangst van die gegevens, kan vervolgens bezien worden of er reden is bezwaar te maken tegen de verwerking of om te verzoeken om wijziging of verwijdering van uw gegevens. 

Daarnaast kan verzocht worden om inzage in de gegevens die justitie over u registreert. Voor meer informatie daarover, klik hier.

Wet open overheid

In Nederland geldt als uitgangspunt dat informatie over bestuurlijke aangelegenheden openbaar dient te zijn als dat in het belang is van een goede en democratische bestuursvoering. Op grond van de Wet open overheid kan de openbaarmaking en verstrekking van informatie over het beleid van een bestuursorgaan worden verzocht. Ook kan over bepaalde specifieke onderwerpen of gebeurtenissen binnen bijvoorbeeld een gemeente of een andere overheidsdienst, informatie verzocht worden. Zo kan worden nagegaan hoe een bestuursorgaan te werk is gegaan.

Kuyp Baar Advocaten kan u begeleiden bij het indienen van een Woo-verzoek of dat namens u doen. Omdat u voor een dergelijk verzoek geen belang hoeft te stellen, hoeft ook niet kenbaar gemaakt te worden namens wie dat verzoek wordt ingediend. Als het overheidsorgaan weigert bepaalde documenten of informatie openbaar te maken, kan daartegen bezwaar en beroep worden ingesteld. Ook daarbij kan Kuyp Baar advocaten u bijstaan.

Houd er rekening mee dat een Woo-verzoek een verzoek om openbaarmaking is, bij toewijzing van het verzoek zijn de verzochte gegevens dan ook voor iedereen toegankelijk. Een Woo-verzoek is dus minder geschikt als u informatie wilt die op u persoonlijk of uw zakelijke belangen ziet.