Direct contact? Bel: +31 (0)85 081 70 50 of mail: info@kuypbaar.nl

HomeGroningse gaswinning

Kosteloze rechtsbijstand bij schadevergoeding in het Groningse gaswinninggebied

Op 9 augustus is de Subsidieregeling rechtsbijstand Tijdelijke wet Groningen in werking getreden. Hierdoor wordt kosteloze rechtsbijstand verleend aan eigenaren van gebouwen die schade hebben geleden door de gaswinning in de regio Groningen/Drenthe. Concreet betekent dit dat eigenaren van huizen die door de gaswinning zijn beschadigd gratis rechtsbijstand van advocaten kunnen krijgen.

Deze gefinancierde rechtsbijstand is van groot belang. Er kunnen namelijk geschillen ontstaan tussen eigenaren van gebouwen en het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) of de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), bijvoorbeeld over de hoogte van de schadevergoeding of over het al dan niet versterken van een gebouw.

Zaken met het IMG en de NCG laten al een eerste collectie aan conflicten zien. Zo gaat een goed deel van deze juridische geschillen over de schadevergoeding van het IMG. Dit kan gaan over onenigheid over het verband tussen de schade en de Groningse gaswinning. Op grond van artikel 6:177a BW wordt dit verband er geacht te zijn. Dit is het zogeheten bewijsvermoeden. Het bewijsvermoeden biedt echter niet altijd soelaas voor gebouweigenaren: het IMG kan van mening zijn dat een benadeelde niet aan de eisen van dit artikel voldoet, of dat het bewijsvermoeden weerlegd wordt door de betreffende gaswinningonderneming.

Daarnaast hebben benadeelden niet alleen recht op schadevergoeding door schade aan hun gebouwen, maar ook op een reeks andere soorten schadevergoeding. Denk aan immateriële schadevergoedingen en een forfaitaire schadevergoeding voor het moeten thuisblijven tijdens de schadeopname, maar ook voor schoonmaak- en reiskosten.

Tegelijkertijd kunnen ook juridische geschillen ontstaan over of er versterkingsmaatregelen moeten worden genomen voor een gebouw. Uit de jurisprudentie blijkt dat de rechter bij deze rechtszaken veel waarde hecht aan het oordeel van deskundigen. Juist daarom is het van belang dat benadeelden een beroep kunnen doen op rechtsbijstand, zodat er een gelijk speelveld ontstaat.

Eigenaren van een gebouw in het gaswinningsgebied kunnen in aanmerking komen voor kosteloze rechtsbijstand. Het gebouw moet schade hebben geleden waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat die is veroorzaakt door de exploitatie van gaswinning. Het gaat dan in ieder geval om gebouwen in het Groningerveld, bij Norg en bij Grijpskerk. De rechtsbijstand wordt zowel in de voorbereidende fase van een rechtszaak gedekt als tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure, en is dus kosteloos.

Heeft u vragen over compenserende maatregelen in het gaswinningsgebied?
Zoals over de (hoogte van de) schadevergoeding of over versterkingsmaatregelen? Wilt u kosteloos worden bijgestaan tegenover het Instituut Mijnbouwschade Groningen of de Nationaal Coördinator Groningen?
Neem dan contact met ons op

 

Veelgestelde vragen over de Subsidieregeling rechtsbijstand Tijdelijke wet Groningen

De Subsidieregeling rechtsbijstand Tijdelijke wet Groningen zorgt ervoor dat u kosteloze rechtsbijstand kan krijgen indien u schade heeft geleden door de gaswinning in de regio Groningen/Drenthe. Ook (conflicten over) versterkingsmaatregelen worden door deze regeling gedekt.

Hieronder vindt u vaak gestelde vragen over deze subsidieregeling.

Wie komt in aanmerking voor de subsidieregeling?

Eigenaren van gebouwen die schade hebben geleden als gevolg van de gaswinning- en opslag komen in aanmerking voor de subsidieregeling.

Daarnaast moet het geschil gaan om bijstand op grond van artikel 13n van de Tijdelijke wet Groningen. Dit betekent dat er sprake moet zijn van een procedure tegen het Instituut Mijnbouwschade Groningen of de Nationaal Coördinator Groningen. Hieronder vallen zaken waar schadevergoeding of versterkingsmaatregelen onderwerp van geschil zijn.

In welke zaken kan ik kosteloze rechtsbijstand krijgen?

Kortgezegd kunt u kosteloze rechtsbijstand krijgen bij een procedure tegen het Instituut Mijnbouwschade Groningen of de Nationaal Coördinator Groningen.

Dit betekent dat uw zaak te maken heeft met ofwel een schadevergoeding voor schade aan uw gebouw als gevolg van de Groningse gaswinning, ofwel dat u een geschil heeft over (de opname van uw gebouw in de) versterkingsmaatregelen. Dit betreft een breed scala aan zaken. Twijfelt u of uw zaak hieronder valt? Neem dan contact met ons op.

Hoe toetst het Instituut Mijnbouwschade Groningen of een eigenaar schadevergoeding krijgt?

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen gaat over de vaststelling en omvang van de vergoeding van schade aan gebouwen die zijn getroffen door de gaswinning. De schadevergoeding wordt allereerst getoetst door te beoordelen of de schade aan een gebouw redelijkerwijs is veroorzaakt door de gaswinning. Hierin geldt dat wordt vermoed dat dit het geval is wanneer het gebouw in het getroffen gebied staat. Vervolgens wordt de schadeomvang bepaald aan de hand van deskundigenadvies. Wanneer een geschil ontstaat over de schadeomvang kan een eigenaar op grond van de subsidieregeling zich kosteloos laten bijstaan.

Is de bijstand geheel kosteloos?

Ja. Indien u in aanmerking komt voor de subsidieregeling is onze juridische bijstand geheel kosteloos. Zowel vooraf als achteraf mag een advocaat u geen kosten rekenen. Tot slot is het inroepen van een deskundige in het kader van uw juridische procedure kosteloos. Er wordt dan ook geen eigen bijdrage van u gevraagd.

Moet ik mijn advocaat toch zelf betalen wanneer ik de zaak win of verlies?

Nee. Ook indien u met bijstand van een advocaat een succesvol beroep doet op schadevergoeding wordt de juridische bijstand gedekt door de subsidieregeling. Hetzelfde geldt andersom, als u de zaak verliest, blijft de bijstand kosteloos.

Op welke schadevergoedingen kan ik een beroep doen?

Indien uw gebouw schade heeft geleden als gevolg van de gaswinning, kunt u mogelijk een beroep doen op vergoeding voor de daadwerkelijke schade aan het gebouw. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid tot een immateriële schadevergoeding. Tot slot kunt u een beroep doen op een forfaitaire schadevergoeding indien u thuis moet blijven voor de schadeopname, maar ook voor schoonmaak- en geleden reiskosten. Kuyp Baar Advocaten kan u bijstaan in het verkrijgen van deze schadevergoedingen.

In welke gevallen zou ik juridische rechtsbijstand nodig hebben?

De subsidieregeling dekt de juridische bijstand vanaf het moment dat door een benadeelde een schademelding wordt gedaan of bij de voorbereiding van versterkingsmaatregelen. Vanaf dit moment kunnen er meerdere procedures spelen. Zo dient u een zienswijze in te dienen ter voorbereiding van het besluit van het Instituut Mijnbouwschade Groningen of de Nationaal Coördinator Groningen. Mocht u het niet eens zijn met het besluit van deze instanties, dan staat bezwaar of beroep bij de bestuursrechter open. Deze instanties maken gebruik van deskundigen om tot hun besluit te komen. Om hiertegen opgewassen te zijn kan het van belang zijn dat u de juiste (juridische) bijstand krijgt.

Ik wil mijn woning laten opnemen in de versterkingsopgave. Kan ik daarvoor ook kosteloze juridische bijstand krijgen?

Ja. De subsidieregeling dekt ook procedures tegen besluiten van de Nationaal Coördinator Groningen, die over de versterkingsopgave en -maatregelen gaat. Kuyp Baar Advocaten kan kosteloos eigenaren van gebouwen bijstaan in zaken over versterkingsmaatregelen.

Ik ben huurder. Kan ik ook een beroep doen op de subsidieregeling?

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Om een beroep te doen op de subsidieregeling moet u onder andere eigenaar zijn van een gebouw.