Direct contact? Bel: +31 (0)85 081 70 50 of mail: info@kuypbaar.nl

HomeDisclaimer

Disclaimer

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt Kuyp Baar advocaten b.v. geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan.

De praktijk wordt uitgeoefend door Kuyp Baar advocaten b.v, statutair gevestigd te Laren (NH) (ingeschreven in het handelsregister onder nummer 73591254). Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met Kuyp Baar advocaten b.v.

Op de overeenkomst zijn, onder uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden, de Algemene Voorwaarden van toepassing waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheids- verzekering wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. Op verzoek worden de algemene voorwaarden kosteloos toegezonden.