Direct contact? Bel: +31 (0)85 081 70 50 of mail: info@kuypbaar.nl

HomeBestuursrechtLevensgedrag

Levensgedrag

Als u een Alcoholwetvergunning aanvraagt, wordt getoetst of u in enig opzicht van slecht levensgedrag bent. Voor deze toets wordt, net als bij een BIBOB-onderzoek of een aanvraag van een VOG onder andere gekeken naar uw antecedenten.

Voor de vraag of u in enig opzicht van slechts levensgedrag bent, is er geen enkele grens in de bronnen die hierbij betrokken mogen worden. Dit kunnen dus zelf zaken zijn die niet tot enig (rechts)gevolg hebben geleid. Daarnaast is ‘slecht levensgedrag’ geen vastomlijnd begrip.

Het kan dus van gemeente tot gemeente verschillen of gesteld wordt dat u van ‘slecht levensgedrag’ bent. Als u in enig opzicht van slecht levensgedrag wordt geacht, mag u bijvoorbeeld niet als leidinggevende fungeren in een horeca-inrichting. Het is dus belangrijk om ook met deze eis rekening te houden als u een vergunning aanvraagt voor een horeca-inrichting.

Wij kunnen u op voorhand adviseren als u twijfelt of u aan deze eis zult voldoen en daarover advies wilt. Ook als u geconfronteerd wordt met een weigering of intrekking van een vergunning, vanwege vermeend ‘slecht levensgedrag’ kunnen wij u adviseren over een procedure tegen die weigering of intrekking en u vervolgens ook bijstaan in een eventuele procedure. Heeft u vragen over de voorwaarden uit de Alcoholwet of de eis dat u niet in enig opzicht van slechts levensgedrag, neem dan contact op met ons kantoor.