Direct contact? Bel: +31 (0)85 081 70 50 of mail: info@kuypbaar.nl

HomeTeamJaap Baar

Jaap Baar | Advocaat (partner)

Jaap Baar

Neem contact op met mij

T: +31 6 53 73 01 91

Opleiding

Jaap Baar is strafrechtelijk afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Daarna heeft hij in de avonduren ook een master Staats- en bestuursrecht behaald. Jaap is als advocaat opgeleid door mr. Pieter Hoogendam. Samen met Michiel Kuyp staat hij aan het roer van Kuyp Baar advocaten.

Ervaring

Mr. Baar is tijdens zijn studie bijlesdocent strafrecht en docent op een middelbare school geweest. Ook was hij redacteur van een juridisch studententijdschrift. Vrijwel direct na zijn studie is hij de advocatuur ingegaan.

Visie

Jaap is direct, in zijn communicatie, maar ook in zijn manier van werken. Mr Baar behandelt naast strafzaken ook bestuurszaken. Dat maakt hem bijzonder, omdat door de overheid regelmatig duaal wordt gehandhaafd. Mr. Baar begeeft zich op het snijvlak tussen beide rechtsgebieden en kan zijn strafrechtelijke expertise goed inzetten in zogenaamde punitieve bestuursrechtelijke procedures. Andersom heeft hij veel baat van zijn bestuursrechtelijke kennis in strafprocedures, vooral als sprake is geweest van zogenaamde sfeercumulatie; wanneer bestuursrechtelijke handhaving overgaat in een strafrechtelijk onderzoek, van controle naar opsporing.

Vanuit die expertise verleent Jaap Baar regelmatig bijstand aan diverse ondernemingen, waaronder veel horeca-ondernemingen, vastgoed- en projectontwikkelaars en agrarische ondernemingen. Mr Baar adviseert over vergunningsprocedures, met name waar het gaat om zogenaamde Bibob-onderzoeken. Hij procedeert regelmatig tegen ingetrokken vergunningen of bestuursrechtelijke handhaving, zoals bestuurlijke boetes, sluitingen, lasten onder bestuursdwang en last onder dwangsom.

Ook indien u of uw onderneming  geconfronteerd wordt met strafrechtelijke handhaving, vanwege het overtreden van bijvoorbeeld vergunningsvoorschriften of milieuregels, bent u bij hem aan het goede adres.

Mr. Baar heeft bijzondere interesse voor de Wet Dieren en dierenwelzijn. Hierover publiceert hij regelmatig in juridische tijdschriften. Middels de inzet van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke procedures probeert hij adequate handhaving van de regels rond het dierenwelzijn af te dwingen. In dat kader staat hij stichtingen bij die zich inzetten voor een verbetering van het dierenwelzijn en de rechten van dieren. Hij publiceert ook regelmatig over zogenaamde ‘dierenzaken’.

Mr. Baar is Erelid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA). Van die vereniging is hij van 2015 tot 2019 bestuurslid geweest, waarvan de laatste anderhalf jaar voorzitter. Daarnaast publiceert hij regelmatig in diverse vaktijdschriften.

Publicaties & Artikelen
 • J.L. Baar, ‘Beslag op levende dieren, knelpunten’ NTS 2020/56.
 • J.L. Baar, ‘Annotatie bij HR 30 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:2003 en 2004’, JOR 2019/199.
 • J.L. Baar, ‘Annotatie bij Hoge Raad 18 december 2018’, NBSTRAF 2019/25.
 • J.L. Baar, ‘Annotatie bij Hoge Raad 17 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:558’, NBSTRAF 2018/204.
 • J.L. Baar, ‘Over schurftige schapen, natte geiten, dorstige honden en dikke eekhoorns’, Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht en Handhaving (TBSH), jaargang 4, nr. 2, 2018, p. 96-101.
 • J.L. Baar, ‘Annotatie bij Hof Den Haag 30 november 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3382’, NBSTRAF 2018/55.
 • J.L. Baar, ‘Beslagperikelen’, in: J.L. Baar, J.L.F. Groenhuijsen, E.M. Steller, verstoord evenwicht, naar een rechtvaardiger strafrecht, SDU 2018.
 • J.L. Baar, ‘Annotatie bij Hoge Raad 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1205’, NBSTRAF 2017/288.
 • M.A. Docter en J.L. Baar, ‘De motivering van voorlopige hechtenis schiet tekort. De gronden die tot eerdere artikelen en commentaren hebben geleid, zijn nog onverkort aanwezig’, TPWS 2017/50.
 • J.L. Baar en D.J.G.J. Cornelissen, ‘Est, et fideli tuta silentio merces’: het loon voor trouw zwijgen blijft niet uit’, TPWS 2017/12.
 • J.L. Baar, ‘Een schurftig schaap steekt de hele kudde aan, de tenlastelegging in dierenzaken’, Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht en Handhaving (TBSH), jaargang 3, nr. 1, maart 2017.
 • J.L. Baar, ‘Annotatie bij Hoge Raad 14 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:241’, NBSTRAF 2017/107.
 • J.L. Baar, ’Annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2 mei 2016’, Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2016/135.
 • J.L. Baar, ‘Proportionaliteit van strafrechtelijk beslag volgens het Europese Hof van de Rechten van de Mens, noot bij EHRM 17 mei 2016, Dzinic t. Kroatië’, Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht en Handhaving (TBSH), jaargang 2, nr. 3, september 2016,
 • J.L. Baar en D.J.G.J. Cornelissen, ‘Noot bij Rechtbank Rotterdam, 23 februari 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:1622’, Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2016/92.
 • J.L. Baar, ‘Geiten in de regen en ander dierenleed’, Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht en Handhaving (TBSH), jaargang 2, nr. 1, april 2016, p. 19-27.
 • J.L. Baar ‘Een opmerkelijk einde van de zaak, noot bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10 april 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:2760’, Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2015/151 (NBSTRAF 2015/151).
 • J.L. Baar, ‘Noot bij HR 7 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:899’, Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht, jaargang 1, editie 4, juni 2015, p. 183-186.
 • J.L. Baar en D.J.G.J. Cornelissen, ‘Conservatoir beslag en verhaalsfrustratie bij een klagende derde’, TPWS 2015/11 (mei 2015), p. 48-52.
Nevenfuncties & lidmaatschappen
 • Erelid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (link)
 • Lid van de Vereniging voor Bestuursrecht (link)
 • Lid van de Vereniging voor Bibob advocaten (VEBIBA)
 • Lid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (link)
Specialisaties

Jaap Baar heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Bestuursrecht
 • Strafrecht
 • Cassatie

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Meer informatie treft u via deze link: inschrijving mr. J.L. Baar