Direct contact? Bel: +31 (0)85 081 70 50 of mail: info@kuypbaar.nl

HomeBestuursrechtVergunningen

Vergunningen

Om bepaalde activiteiten te mogen uitvoeren of bepaalde ondernemingen te mogen drijven, moet u over een vergunning beschikken. Denk bijvoorbeeld aan een bouwvergunning, een alcoholwetvergunning voor een horecaonderneming, of een milieuvergunning.

Als een vergunningsaanvraag aan alle eisen voldoet en past binnen bijvoorbeeld het bestemmingsplan en de overige wet- en regelgeving, zullen er geen zogenaamde inhoudelijke weigeringsgronden zijn en moet de vergunning in principe worden verleed. Een vergunning kan echter ook worden geweigerd om andere redenen. Bijvoorbeeld als het bestuursorgaan bij een Alcoholwetvergunning stelt dat de aanvrager van slechts levensgedrag is, of als er sprake is van een negatief bibob-advies.  

Intrekking van de vergunning

Ook kan het zijn dat een verleende vergunning op een later moment wordt ingetrokken. Intrekking van een vergunning als bestuurlijke sanctie kan om diverse redenen aan de orde zijn. Bijvoorbeeld omdat gesteld wordt dat u de vergunningsvoorschriften niet naleeft of die herhaaldelijk overtreedt. Maar ook een intrekking kan aan de orde zijn vanwege een negatief BIBOB-advies of vanwege slecht levensgedrag. Een bestuursorgaan kan u in sommige gevallen namelijk ook verzoeken een bibob-onderzoek (LINK) te doorlopen terwijl u al over een vergunning beschikt. Ook kan een bestuursorgaan naar aanleiding van bijvoorbeeld informatie van het Openbaar Ministerie (LINK) stellen dat de vergunninghouder van slecht levensgedrag is.

Ook als uw vergunning wordt geweigerd of ingetrokken of dreigt te worden ingetrokken, kunnen de advocaten van Kuyp Baar u met raad en daad terzijde staan. Samen met u bekijken we aan de hand van de reden van de weigering of intrekking en de daaraan ten grondslag liggende stukken of een procedure zinvol is, of dat het bijvoorbeeld verstandig is een nieuwe vergunningsaanvraag te doen of te proberen in gesprek te treden met het bestuursorgaan, om zo tot een oplossing te komen.