Direct contact? Bel: +31 (0)85 081 70 50 of mail: info@kuypbaar.nl

HomeBibobBegeleiding bij andere integriteitstoetsingen

Begeleiding bij andere integriteitsonderzoeken

Als ondernemer kunt u naast een bibob-onderzoek ook met andere integriteitstoetsingen te maken krijgen. Denk aan de eis dat u niet in enig opzicht van slecht levensgedrag mag zijn bij een Alcoholwetvergunning of het feit dat u als rechtspersoon een verklaring omtrent het gedrag (VOG) moet overleggen. Maar er zijn ook bestuursorganen die een bepaalde integriteitscode hanteren voor contracten met derden.

begeleidingDaarnaast zijn er nog andere integriteitstoetsingen, zowel voor rechtspersonen als natuurlijk personen. Denk aan integriteitstoetsingen voor politieke ambtsdragers of een onderzoek op basis van de Wet veiligheidsonderzoeken of de Wet financieel toezicht.

Ook bij dergelijke integriteitsonderzoeken kunnen wij u met raad en daad terzijde staan en waar nodig procederen tegen een voor u negatief besluit op basis van een integriteitsonderzoek.

Daarnaast is het zo dat de wijze waarop een strafzaak tegen u of uw bedrijf wordt afgedaan, gevolgen kan hebben voor een latere integriteitstoetsing. Zo kan bijvoorbeeld de specifieke sepotcode, als een strafzaak wordt geseponeerd, tot een verschil in uitkomst leiden van een BIBOB-onderzoek of VOG-procedure. De advocaten van Kuyp Baar advocaten adviseren dan ook regelmatig, al dan niet op verzoek van andere advocaten, over de gevolgen van een bepaalde afdoening voor latere integriteitstoetsingen. Op die wijze kan dit latere gevolg worden betrokken bij bijvoorbeeld schikkingsonderhandelingen met het OM of de keuze om wel of niet een strafbeschikking te accepteren. Ook als u in dit kader advies wilt inwinnen, bent u dus bij ons aan het juiste adres.