Direct contact? Bel: +31 (0)85 081 70 50 of mail: info@kuypbaar.nl

HomeBestuursrechtHandhavingsverzoeken

Handhavingsverzoeken

De overheid heeft een zogenaamde ‘beginselplicht tot handhaven’. Dit betekent dat overtredingen van wetten en regels -in beginsel- moeten worden gehandhaafd. Die mogen niet zomaar of zonder geldige reden ongemoeid gelaten worden.

handhavingsverzoek_doenToch kan het zijn dat bij bepaalde overtredingen geen handhaving plaats heeft. Dit kan praktische redenen hebben, zoals een gebrek aan capaciteit of een prioritering in het handhavingsbeleid of het feit dat het betreffende bestuursorgaan dat met de handhaving is belast gewoonweg niet van de overtreding op de hoogte is.

Ook kan het zijn dat om andere redenen niet wordt gehandhaafd, bijvoorbeeld omdat het bestuursorgaan van plan is om een bepaalde overtreding te gaan legaliseren en daarom bewust niet handhaaft, vooruitlopend op die legalisatie. Of er is bijvoorbeeld sprake van een gedoogbeleid. Daarnaast kan het ook voorkomen dat het bestuursorgaan de toepasselijke regel anders uitlegt en dus betwist dat er van een overtreding sprake is.

Als u meent dat er van een overtreding sprake is, ten aanzien waarvan niet wordt gehandhaafd, dan kan een handhavingsverzoek worden ingediend. Op een dergelijk verzoek moet een besluit volgen en tegen dat besluit staat bezwaar en beroep open. Daarbij geldt wel dat het verzoek voldoende concreet en duidelijk moet zijn, om als handhavingsverzoek te kwalificeren. Het kan dus verstandig zijn om al voordat u een verzoek indient, advies in te winnen zodat ervoor kan worden gezorgd dat uw handhavingsverzoek aan de vereisten voldoet en dus ook daadwerkelijk in behandeling genomen wordt.

Als uw handhavingsverzoek vervolgens toch wordt afgewezen, kunnen wij u bijstaan in een procedure tegen dat besluit tot afwijzing.

Kuyp Baar advocaten heeft ruime ervaring met zowel het procederen tegen de afwijzing van een verzoek om handhaving, als het adviseren bij de indiening van handhavingsverzoeken. Wij treden hierbij op voor particulieren of bedrijven die handhaving willen bewerkstelligen van een individuele overtreding of overtreder, maar ook voor organisaties die met het doen van handhavingsverzoeken betere naleving van regels over bepaalde onderwerpen willen bewerkstelligen of die op die wijze de overheid willen dwingen tot handhaving over te gaan op terreinen waar overtredingen structureel genegeerd worden of waar de handhaving geen prioriteit lijkt te hebben.