Direct contact? Bel: +31 (0)85 081 70 50 of mail: info@kuypbaar.nl

HomeBestuursrechtBestuurlijke boetes

Bestuurlijke boetes

Een bestuurlijke boete kan worden opgelegd voor overtreding van bestuursrechtelijke voorschriften, zoals het overtreden van vergunningvoorschriften, het in dienst hebben van illegale vreemdelingen, overtredingen van de Arbo, overtreding van de Meststoffenwet, overtreding van de Wet dieren, etcetera.

Indien aan u of uw bedrijf een bestuurlijke boete is opgelegd hebt u zes weken de tijd om daartegen in bezwaar te gaan. Doet u dat niet, dan wordt de boete onherroepelijk en is daar in beginsel niets meer tegen te doen. Als een bestuurlijke boete is opgelegd of als het bestuursorgaan een voornemen heeft geuit een boete op te leggen, kunt u zich door Kuyp Baar laten bijstaan. Samen met u wordt eerst bezien of het zinvol is om in bezwaar of beroep te gaan. Daarbij wordt altijd de afweging gemaakt tussen het te verwachten resultaat en de met een procedure gepaard gaande kosten. Hebt u een boete of een voorgenomen boetebesluit ontvangen, neem dan contact met ons op.