Direct contact? Bel: +31 (0)85 081 70 50 of mail: info@kuypbaar.nl

HomeActueelWet goed verhuurderschap en de Bibob

Wet goed verhuurderschap en de Bibob

Wet goed verhuurderschap en de Bibob

Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. Naast de veelbesproken regulering van huurprijzen die uit die wet voortvloeit, behelst de wet veel meer maatregelen om zogenaamd goed verhuurderschap te bevorderen en dus discriminatie, intimidatie en bedreiging en andere excessen te voorkomen.

Een van de instrumenten die de wet regelt is de verhuurvergunning. Gemeenten kunnen in de lokale verordening een vergunning verplicht stellen voor de verhuur van woonruimte aan arbeidsmigranten (de verhuurvergunning arbeidsmigranten) en voor bepaalde categorieën woonruimten in aangewezen kwetsbare gebieden (de algemene verhuurvergunning). Zo treedt bijvoorbeeld in de gemeente Den Haag per 1 september 2023 de Verhuurverordening in werking, waaruit een vergunningplicht voortvloeit voor verhuurders in 4 buurten in Den Haag. Uit de bij die verordening behorende beleidsregel volgen de voorwaarden en weigeringsgronden voor een dergelijke vergunning. 

Uit artikel 10 lid 2 van de Wet goed verhuurderschap volgt al dat een verhuurvergunning kan worden geweigerd of ingetrokken als sprake is van een ernstig gevaar in de zin van de Wet Bibob. De gemeente Den Haag heeft in de beleidsregels ook opgenomen dat een vergunning inderdaad kan worden geweigerd en ook kan worden ingetrokken, op basis van de Wet Bibob.

Deze wet brengt dus ook een uitbreiding van het toepassingsbereik van de Wet Bibob met zich. Naast het feit dat bijvoorbeeld bij het verkrijgen van de omgevingsvergunning voor de verbouwing van het pand al een Bibob-toets aan de orde kan zijn, kan het vervolgens ook nodig zijn dat de verhuurder een Bibob onderzoek doorloopt. Dit is ook van belang om te weten als het pand na verbouwing wordt overgedragen aan een investeerder of vastgoedbelegger. 

Overigens volgt uit de verordening en het beleid in Den Haag dat er nog meer verstrekkende weigeringsgronden zijn. Ook als in de 8 jaren voorafgaand aan de aanvraag bestuurlijke handhaving in de vorm van een boete, last onder dwangsom of last onder bestuursdwang is gevolgd voor overtreding van bijvoorbeeld de Huisvestingswet of de Wabo, kan een vergunning worden geweigerd. 

De verwachting is dat meer gemeentes op korte termijn een dergelijke vergunningsplicht zullen invoeren.

Heeft u vragen over een dergelijke vergunning, wilt u begeleiding bij het doorlopen van een Bibob-onderzoek of wordt u geconfronteerd met handhaving op basis van de Wet goed verhuurderschap? Neem dan contact met ons op.