Direct contact? Bel: +31 (0)85 081 70 50 of mail: info@kuypbaar.nl

HomeActueelVerruiming Wet Bibob

Verruiming Wet Bibob

Verruiming Wet Bibob

Verruiming Wet Bibob

Op 1 augustus 2020 is de gewijzigde Wet Bibob in werking getreden. Het gaat om een zogenaamde eerste tranche, een tweede tranche is in voorbereiding. De wijzigingen zijn ingrijpend. Alle wijzigingen zijn door het ministerie in een zogenaamd factsheet gezet.

Meer mogelijkheden eigen onderzoek

Bestuursorganen krijgen bijvoorbeeld meer mogelijkheden om eigen onderzoek te doen. Ook het Landelijk Bureau Bibob (LBB) heeft ruimere mogelijkheden om bijvoorbeeld aanvullende vragen te stellen en heeft nieuwe ‘informatieleveranciers’. Zo wordt onder de gewijzigde wet bijvoorbeeld ook informatie van gemeenten en provincies ontvangen als het gaat om bestuurlijk beboetbare overtredingen. Daarnaast leveren ook de Inspectie Leefomgeving & Transport, de Kansspelautoriteit en de Autoriteit Consument & Markt nu informatie aan het LBB. Ook heeft het LBB nu de mogelijkheid om bestuursorganen, zoals een gemeente, direct te tippen om een Bibob-onderzoek te doen. Voorheen kon het LBB alleen het Openbaar Ministerie tippen.

Relatie tot strafbare feiten en de mate van gevaar

Voor bedrijven en personen die een Bibob-onderzoek moeten ondergaan is vooral van belang dat, waar onder de oude wet alleen een strafrechtelijke veroordeling sprake was van een feit dat erop wijst dat een betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten, daar nu in meer gevallen sprake van is. Ook onherroepelijke strafbeschikkingen vallen daaronder en ook voldane transacties en onherroepelijke bestuurlijke boetes.

Daarnaast mag een sepot weer betrokken worden bij de beoordeling van de mate van het gevaar. Belangrijk is dat hier juist gedoeld wordt op die zaken waar de vervolging niet wordt voortgezet vanwege een gebrek aan bewijs. Desondanks mag dat sepot dan toch bij de Bibob-beoordeling worden betrokken, in de zogenaamde memorie van toelichting bij het wetsvoorstel is daarover opgemerkt dat de beoordeling van feiten en omstandigheden in de bestuursrechtelijke context van de Wet Bibob niet gebonden is aan de strafrechtelijke beoordeling van die feiten door het Openbaar Ministerie. Een verstrekkende wijziging, een sepot vanwege onvoldoende bewijs hoeft dus niet automatisch te betekenen dat iemand ‘ongeschonden’ door de Bibob-toets komt.

Toepassingsbereik

Een andere zeer ingrijpende wijziging, is dat het toepassingsbereik van de Wet Bibob fors is uitgebreid. Waar voorheen alleen een Bibob-onderzoek plaats kon vinden bij overheidsopdrachten in de sectoren bouw, milieu en ICT, geldt de Bibob nu voor alle overheidsopdrachten!

Dit maakt dat de lijst van vergunningen, ondernemingen en activiteiten waarop de Bibob van toepassing is, nog langer is geworden. Naast horeca, coffeeshops, slijterijen, gokhallen, speelautomaten en de seksbranche, gaat het bijvoorbeeld ook om evenementenvergunningen en vechtsportgala’s, stadions en racebanen en attractieparken. Maar, ook afvalopslag, benzinestations, slachthuizen, veehouderijen en milieu-inrichtingen kunnen aan een Bibob-onderzoek worden onderworpen. Daarmee zijn we er nog niet; vastgoedtransacties met de overheid, bouwvergunningen, subsidies, taxi-ondernemingen en zorgaanbieders kunnen met de Bibob te maken krijgen. Een overzicht van het bereik van de wet is te vinden op de site van de dienst justis.

Hebt u te maken met een Bibob-onderzoek en wilt u advies of hulp bij het doorlopen van het onderzoek? Of wordt uw vergunning ingetrokken of gewijzigd vanwege een Bibob-onderzoek? Ons kantoor heeft veel ervaring met procedures en advies in het kader van de Wet Bibob. Behalve het voeren van procedures tegen een geweigerde of ingetrokken vergunning naar aanleiding van een negatief advies, bieden wij ook begeleiding bij Bibob-toetsingen.

Voor vragen kunt u vrijblijvend contact met ons kantoor opnemen, of rechtstreeks met mr. Jaap Baar.