Direct contact? Bel: +31 (0)85 081 70 50 of mail: info@kuypbaar.nl

HomeActueelVergunning deelname wietexperiment

Vergunning deelname wietexperiment

Vergunning deelname wietexperiment

Vergunning deelname wietexperiment

Op 9 juni 2020 informeerden de ministers Van Rijn en Grapperhaus de tweede kamer middels een zogenaamde voortgangsbrief, over de voortgang van het experiment gesloten coffeeshopketen. Dit experiment heeft tot doel de verkoop en teelt van wiet via de coffeeshop te reguleren en legaliseren. In die brief wordt de voortgang van de werkzaamheden en de planning rond het experiment uiteengezet.

Belangrijk onderdeel van die brief is dat daarin wordt aangekondigd dat vanaf die 9de juni de relevante eisen en verplichtingen worden kenbaar gemaakt voor aspiranttelers. Dit met het oog op een zorgvuldige selectieprocedure.

De termijn voor het indienen van een aanvraag start op 1 juli en eindigt op 28 juli 2020 om 23.59 uur. Die termijn loopt dus exact vier weken. Al met al, een relatief krappe periode, gelet op de eisen die gesteld worden. Zo moet in ieder geval een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) worden aangevraagd. Daarnaast moet een ondernemersplan worden opgesteld, waarin aandacht wordt besteed aan de wijze van telen, de locatie en de beveiliging. De exacte eisen zijn terug te vinden op de website van de rijksoverheid.

In het kader van de beoordeling van de aanvraag zal ook nog een zogenaamd Bibob-onderzoek plaatsvinden. In dat kader wordt -kort gezegd- getoetst of u op enigerlei wijze in relatie staat tot strafbare feiten die een probleem op kunnen leveren in het kader van die aanvraag. Daarnaast wordt ook gekeken naar de herkomst van uw vermogen en financiering.

Ons kantoor begeleidt regelmatig dergelijke bibob-toetsen, bijvoorbeeld voor horecaondernemingen of coffeeshops. Wij kunnen u dan ook helpen met het op de juiste wijze invullen van de benodigde formulieren, het aanleveren van de benodigde bijlagen en het waar nodig geven van nadere uitleg, richting de beoordelaars van de aanvraag.

Als u wilt weten wat wij in het kader van de vergunningsaanvraag voor u als teler kunnen betekenen, neem dan geheel vrijblijvend contact op met mr. Jaap Baar.