Direct contact? Bel: +31 (0)85 081 70 50 of mail: info@kuypbaar.nl

HomeActueelReactie wetsvoorstel aanpak dierenmishandeling...

Reactie wetsvoorstel aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing

Reactie wetsvoorstel aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing

Reactie wetsvoorstel aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing

Het wetsvoorstel aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing is tot en met 15 november 2018 in zogenaamde internetconsultatie. Dat betekent dat iedereen op dat wetsvoorstel kan reageren. Het wetsvoorstel ziet, zoals ook uit de titel blijkt, op de aanpak van dierenmishandeling en dierverwaarlozing, maar in het wetsvoorstel zijn ook onderdelen opgenomen die betrekking hebben op de handhaving ten aanzien van zogenaamde bijtincidenten.

Dit wetsvoorstel is van belang voor de praktijk van mr. Baar, hij behandelt veel zaken met betrekking tot bijtincidenten en staat mensen en bedrijven bij waar bestuursrechtelijk of strafrechtelijk gehandhaafd wordt op basis van de regels omtrent dierenwelzijn. Omdat hij het met een aantal onderdelen van het wetsvoorstel niet eens is, heeft Jaap Baar een reactie op het voorstel ingediend.

Zijn conclusie is dat dit wetsvoorstel te weinig oog heeft voor de belangen van de verdachte of degene wiens dier in beslag is genomen. Ook wordt, nu de voorstellen leiden tot uitbreiding van de mogelijkheden tot beslag op levende dieren, aan de intrinsieke waarde van dieren te weinig recht gedaan.

Het is een gemiste kans dat dit wetsvoorstel niet is aangegrepen om een aparte regeling voor het strafrechtelijk beslag op levende dieren in het leven te roepen. Juist nu in het wetsvoorstel regelmatig gewezen wordt op de intrinsieke waarde van dieren en juist gelet op hoe ingrijpend de inbeslagname van een huisdier voor een betrokkene is, ligt het voor de hand daar een aparte regeling voor in het leven te roepen of in ieder geval de huidige regeling zo aan te passen dat aan het uitgangspunt dat dieren geen voorwerpen zijn daadwerkelijk recht gedaan wordt.

De volledige reactie is openbaar en is hier te vinden.