Direct contact? Bel: +31 (0)85 081 70 50 of mail: info@kuypbaar.nl

HomeActueelKalverfraude

Kalverfraude

Kalverfraude

Kalverfraude

 

23 januari 2018 was uitgebreid in het nieuws dat op grote schaal gefraudeerd zou worden met het aantal kalveren per koe. Dit zou kort gezegd gebeuren door pasgeboren kalveren te registreren bij een andere koe die ook gekalfd heeft, zodat het lijkt of er een tweeling is. De koe die dan op papier nog niet gekalfd heeft, telt maar voor een halve eenheid mee in de regels rond fosfaatreductie. Dat zou deze vorm van fraude aantrekkelijk maken.

Volgens de minister blijkt uit controles dat er bij veel melk- en jongveebedrijven in 2017 veel meer meerlingen zijn aangemeld dan gebruikelijk. Naar aanleiding daarvan zijn controles uitgevoerd en zijn ook daadwerkelijk bedrijven geblokkeerd. De minister geeft in haar brief aan dat nog meer controles zullen plaatsvinden en dat bedrijven waar van misstanden sprake is zullen worden beboet of strafrechtelijk zullen worden vervolgd. Ook zegt zij in die brief dat de I&R een cruciaal traceringssysteem is bij de uitbraak van dierziekten en dat fraude in dat systeem dus risico’s voor de volksgezondheid met zich kan brengen.

Hoewel dat laatste waar is, lijkt die opmerking in dit verband vooral ingegeven door de wens hard optreden te legitimeren. Immers, voor de volksgezondheid is vooral van belang dat kan worden vastgesteld van welk bedrijf of uit welke stal een koe afkomstig is. Indien sprake is van een dierziekte, wordt namelijk gewoonlijk het gehele bedrijf geblokkeerd. Ook als blijkt dat iets mis mocht zijn met de melk of met een partij vlees, is van belang te weten van welk bedrijf die melk of dat vlees afkomstig is. Van welke individuele koe de melk of het vlees komt, is daarvoor minder van belang. Bij deze vermeende kalverfraude is het niet zo dat niet meer te traceren zou zijn waar de kalveren vandaan komen, het is hier immers slechts de geboorteregistratie die niet in orde zou zijn. Volksgezondheid lijkt in dit verband dan ook een wat oneigenlijk argument.

Belangrijker is echter dat uit de brief van de minister blijkt dat het feit dat er sprake is van een hoger aantal meerlingen dan gebruikelijk, aanleiding kan geven voor controle. Bij een controle hebt u als veehouder een medewerkingsplicht, bent u verplicht een verklaring af te leggen en moet ook inzicht geven in alle gegevens. Dit is anders als sprake is van opsporing. Als men u al verdenkt van een strafbaar of beboetbaar feit, geldt die medewerkingsplicht, tot op zekere hoogte, niet. Uit de brief valt af te leiden dat het feit dat sprake is van een hoger aantal meerlingen dan gebruikelijk, kennelijk al tot een verdenking leidt dat de I&R niet in orde is. Dat zou er op duiden dat u als veehouder gewezen moet worden op uw zwijgrecht en dat u dus niet volledig verplicht bent om mee te werken. Dit is belangrijk, omdat het nog altijd aan de NVWA en RVO is om vast te stellen dat uw registratie niet op orde is, niet andersom! Over dit onderwerp gaf Jaap Baar inmiddels ook een interview aan vakblad Boerderij. Ook Hart van Nederland besteedde aandacht aan deze kwestie.

Mocht u als veehouder geconfronteerd worden met handhaving, dan is het dus ook zeer belangrijk dat u zich goed laat adviseren over uw rechten en plichten. Vooral omdat de boetes zeer hoog op kunnen lopen en omdat ook andere maatregelen, zoals een bedrijfsblokkade, tot hoge kosten kunnen leiden.

Mr. Baar heeft de nodige ervaring met bijstand in kwesties rondom I&R.