Direct contact? Bel: +31 (0)85 081 70 50 of mail: info@kuypbaar.nl

HomeTeamWouter de Zanger

Wouter de Zanger | Advocaat

Wouter de Zanger

Neem contact op met mij

T: +31 6 15 62 88 92

Opleiding

Mr. dr. Wouter de Zanger is gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht. Eerder, in 2012, studeerde hij cum laude af van de Legal research master, een onderzoeksmaster waarin hij zich heeft gespecialiseerd in het strafrecht. Gedurende zijn studie was hij student-assistent bij de sectie strafrecht en criminologie, was hij redacteur van een landelijk juridisch tijdschrift en liep hij stage bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad.

Ervaring

Na zijn studie werkte Wouter als promovendus, postdoctoraal onderzoeker en universitair docent aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft verschillende publicaties geschreven over met name de financiële aanpak van misdaad, buitengerechtelijke afdoening van strafzaken en het financieel-economisch strafrecht. In 2018 verdedigde hij zijn proefschrift over de strafrechtelijke ontnemingsmaatregel. In 2020 is hij beëdigd als advocaat. Na drie jaar te hebben gewerkt bij Franken Van Kampen Groenhuijsen advocaten in Amsterdam, is hij in 2023 in dienst getreden bij Kuyp Baar Advocaten.

Wouter is parttime als docent verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij verzorgt daarnaast regelmatig cursussen voor advocaten en rechters over witwassen en voordeelsontneming.

Visie

Door zijn wetenschappelijke achtergrond kan Wouter snel doordringen tot de kern van elke zaak. Hij is daarnaast in staat te schakelen met verschillende typen cliënten. Wouter behandelt zowel commune strafzaken als fraudezaken en heeft een bijzondere interesse in zaken waarin het gaat over witwassen en voordeelsontneming.

Publicaties & Artikelen

Selectie:

  • W.S. de Zanger, De ontnemingsmaatregel toegepast (proefschrift), Den Haag: Boom juridisch 2018;
  • O.S. Pluimer, W.S. de Zanger, ‘Witwassen’, in: F.G.H. Kristen, R.M.I. Lamp, J.M.W. Lindeman, M.J.J.P. Luchtman, W.S. de Zanger (red.), Bijzonder strafrecht, Den Haag: Boom juridisch 2019, p. 123-174;
  • W.S. de Zanger, ‘LOVS-oriëntatiepunten voor het financieel-economisch strafrecht?’, TBS&H 2021, p. 231-233;
  • W.S. de Zanger, ‘De valkuil van het witwassen van uit valsheid in geschrift afkomstig vermogen’, TBS&H 2021, p. 399-401;
  • E.S. Pannebakker, H. Pluut, S. Voskamp, W.S. de Zanger, ‘Empirical legal studies in the law school curriculum in the Netherlands: what is the state of the art and where do we go from here?’, The Law Teacher 2022;
  • W.S. de Zanger, ‘Beperking van beslag?’, TBS&H 2023, p. 65-68.
Nevenfuncties & Lidmaatschappen
  • Docent aan Universiteit Utrecht
  • Lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (link)
  • Lid van de redactie van het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht en Handhaving (link)
Specialisaties

Wouter de Zanger heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

  • Strafrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Meer informatie treft u via deze link: inschrijving mr. W.S. de Zanger