Direct contact? Bel: +31 (0)85 081 70 50 of mail: info@kuypbaar.nl

HomeTeamEllen Hullegie

Ellen Hullegie | Advocaat

Ellen Hullegie

Neem contact op met mij

T: +31 6 15 58 83 47

Opleiding

Ellen Hullegie is zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Nadat Ellen haar stage-opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft afgerond, heeft zij zich nader bekwaamd in het strafrecht en het jeugdstrafrecht. Daarnaast heeft zij de specialisatie Slachtofferrecht voltooid en staat zij slachtoffers van misdrijven bij.

Ervaring

Ellen heeft geruime ervaring opgedaan in het strafrecht. Al tijdens haar studie was zij werkzaam als juridisch medewerker op een advocatenkantoor. Ook nam zij deel aan het Juridisch Spreekuur Gedetineerden en de Rechtswinkel Nieuwegein. Ellen heeft verdere ervaring opgedaan binnen de sector strafrecht van de Rechtbank Midden-Nederland (Utrecht) en is de afgelopen jaren werkzaam geweest als strafrechtadvocaat in Utrecht.

Mede door haar brede opleiding biedt Ellen een adequate aanpak voor het strafrechtelijk optreden door de overheid. Dit is op het gebied van het strafrecht, maar ook op het gebied van het civiele jeugdrecht.

Wordt uw kind uit huis geplaatst of wordt er namens de Raad voor de Kinderbescherming een verzoek ingediend tot ondertoezichtstelling? Dan bent u bij Ellen aan het juiste adres. Zij zal uw belangen op adequate wijze behartigen.

Ellen heeft zich afgelopen jaren verder nader gespecialiseerd in het bijstaan slachtoffers welke aangifte hebben gedaan van een misdrijf. Zij kan u bijstaan en begeleiden bij het doen van aangifte, het opstellen van een verzoek schadevergoeding en namens u het woord voeren tijdens de zitting. U kunt altijd (vrijblijvend) contact met haar opnemen.

Visie

Vrijwel iedere strafzaak heeft meer effect op een verdachte, maar ook op het slachtoffer. Wanneer in een rechtszaak kinderen zijn betrokken, raakt dat niet alleen de kinderen, maar vaak het hele gezin. Ellen behandelt al haar zaken met een scherpe juridische bril, maar ook met een warm hart en een luisterend oor.

Publicaties & Artikelen
  • Vordering benadeelde partij in combinatie met de schadevergoedingsmaatregel, J.L. Baar & E. Hullegie, SDU-blog, 20 maart 2019 (link).
  • Mediation en ZSM-zaken: een lastige paradox! E. Hullegie, SDU-blog, 16 juli 2019 (link).
Nevenfuncties & Lidmaatschappen
  • Volwaardig deelneemster van de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZ) (link)
  • Lid van de Commissie van Toezicht, Penitentiaire Inrichting Nieuwegein, locatie Zeist
  • Lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (link)
  • Lid van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (link)
Specialisaties

Ellen Hullegie heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Strafrecht
  • Slachtofferrecht
  • Personen- & Familierecht (jeugdbeschermingsrecht)

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Meer informatie treft u via deze link: inschrijving mr. E. Hullegie