Direct contact? Bel: +31 (0)85 081 70 50 of mail: info@kuypbaar.nl

HomeTeamChloë Karlas

Chloë Karlas | Juridisch medewerker

Chloë Karlas

Neem contact op met mij

Opleiding

Chloë Karlas bevindt zich in de afrondende fase van zowel de master Strafrecht als de master Bestuursrecht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Chloë doet voor haar bestuursrechtelijke scriptie onderzoek naar specifieke strafrechtelijke gedragingen die leiden tot intrekking van het Nederlanderschap als bestuursrechtelijke ordemaatregel, als bedoeld in artikel 14, tweede lid, Rijkswet op het Nederlanderschap. Dit betreft dan ook een onderzoek naar twee aparte rechtsgangen, zowel de bestuursrechtelijke als de strafrechtelijke.

Haar strafrechtelijke masterscriptie schrijft zij over de gevolgen van de Wet herziening ten nadele. Chloë onderzoekt of de herziening ten nadele verenigbaar is met het 'ne bis in idem-beginsel' en het recht op een eerlijk proces, zowel bezien vanuit nationaalrechtelijk perspectief als Europeesrechtelijk perspectief.

Binnen Kuyp Baar Advocaten houdt Chloë zich voornamelijk bezig met Bibob-zaken. Daarnaast ondersteunt zij in bestuursrechtelijke en ook strafrechtelijke zaken. Zij spreekt Nederlands en Engels.

Ervaring

Chloë heeft al ruime ervaring opgedaan binnen het straf-, bestuurs- en vreemdelingenrecht. Gedurende haar studie is zij (fulltime) werkzaam geweest als juridisch medewerker bij twee middelgrote, gerenommeerde advocatenkantoren, fungeerde zij als de sparringspartner van advocaten en nam zij als vrijwilliger deel aan het juridisch spreekuur van de Stichting Rechtswinkel Migranten in Amsterdam. Chloë adviseerde ondernemingen over het binnenhalen en tewerkstellen van hoogopgeleide kennismigranten en ondersteunde andere vreemdelingen bij de aanvraag van verblijfsvergunningen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst voor de verblijfsgronden asiel, studie en kennismigratie.