Direct contact? Bel: +31 (0)85 081 70 50 of mail: info@kuypbaar.nl

HomeTeamSteven Oosterhof

Steven Oosterhof | Advocaat

Steven Oosterhof

Neem contact op met mij

T: +31 6 15 23 86 97

Opleiding

Steven Oosterhof heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit Maastricht met als specialisatie Strafrecht. Steven is in 2016 als advocaat beëdigd op Curaçao en later ingeschreven op het Tableau in Nederland. Hij heeft beide beroepsopleidingen met goed gevolg afgelegd. In Nederland is hij nadien door Jan-Paul van Barneveld opgeleid en wegwijs gemaakt in het ondernemingsstrafrecht en in het verlenen van rechtsbijstand aan politieambtenaren bij onderzoeken van de Rijksrecherche. Steven heeft de profileringscursus Strafrecht gevolgd en volgt op dit moment de leergang “Specialisatie Strafrecht” aan de Universiteit Utrecht.

Ervaring

Steven is zijn carrière gestart bij het Korps Mariniers en is in 2003 uitgezonden naar Irak. Daarna is hij gaan studeren en is hij advocaat geworden. Tijdens en na zijn rechtenstudie is hij werkzaam geweest als docent strafrecht aan de Universiteit Maastricht. Op Curaçao heeft Steven zijn eerste ervaringen opgedaan in de advocatuur. Vervolgens heeft hij zich sinds 2018 toegelegd op het strafrecht en behandelt hij uitsluitend strafzaken.

Visie

Steven vindt het belangrijk om zich in te leven in de situatie waarin zijn cliënten zich bevinden en voor hen het best haalbare resultaat te behalen. In iedere zaak is het van essentieel belang om de potentiële strafrechtelijke aansprakelijkheid nauwkeurig te analyseren. Op basis van die analyse vormen we samen een realistisch beeld van de mogelijkheden en de na te streven doelen. In iedere zaak valt iets te winnen.

“Dat u in aanraking komt met het strafrecht betekent niet dat u zich aan de strafrechtelijke procedure moet overleveren. Het is belangrijk om direct in actie te komen.”

Cliënten waarderen Steven vanwege zijn bevlogen karakter en zijn toegankelijke manier van communiceren. Hij betrekt zijn cliënten bij het uiteenzetten van de strategie en informeert hen over iedere stap en ontwikkeling in hun zaak.

Publicaties & Artikelen
  • Column: Nieuwe ATV-richtlijnen voor fiscale- en douanedelicten op Curaçao, oude wijn in nieuwe zakken? BijzonderStrafrecht.nl, 10 september 2019 (Lees hier)
  • Een analyse aan de hand van het faillissementsstrafrecht van de strafrechtelijke risico’s voor ondernemers ten tijde van de coronacrisis - Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht, 1 september 2020
Nevenfuncties & Lidmaatschappen
  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Jonge Strafrechtadvocaten (link)
  • Lid van de Vereniging voor Sport en Recht (link)
  • Lid van de Vereniging voor Milieurecht (link)
  • Lid van de International Society for Military Law and the Law of War (link)
Specialisaties

Steven Oosterhof heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Strafrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Meer informatie treft u via deze link: inschrijving mr. S.B. Oosterhof